A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради

Прелік питань для проведення іспиту для кандидатів на зайняття посади вчителя-логопеда комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шумської міської ради

Дата: 18.09.2018 14:13
Кількість переглядів: 14

І. Законодавство у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами :

 

 1. Питання рівності прав людей. Врахування інтересів та прав дитини, зокрема дитини-інваліда (Лист МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»).
 2. Право на освіту в Україні (стаття 53 Конституції України, стаття 3 Закону України «Про освіту»).
 3. Основні принципи освіти в Україні (стаття 6 Закону України «Про освіту» ).
 4. Мова освіти в Україні (стаття 7 Закону України «Про освіту»). Форми здобуття освіти в Україні та їх сутність               (стаття 9 Закону України «Про освіту).
 5. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (стаття 19 Закону України «Про освіту» ).
 6. Інклюзивне навчання в Україні (стаття 20 Закону України «Про освіту»).
 7. Заклад загальної середньої освіти (стаття 8 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 8. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої
  освіти (стаття 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 9. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти та їх сутність (стаття 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 10. Типи закладів дошкільної освіти (стаття 12 Закону України «Про
  дошкільну освіту»).
 11. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти(групи) компенсуючого
  типу (п.5 спільного наказу МОН та МОЗ України № 240/165 від 27.03.2006
  «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів
  (груп) компенсуючого типу» ).
 12. Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (п.6 спільного наказу МОН та МОЗ України №240/165 від 27.03.2006 «Про
  затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп)
  компенсуючого типу» ).
 13. Зарахування дітей у заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (пп.16-19 спільного наказу МОН та МОЗ України № 240/165 від 27.03.2006 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних
  навчальних закладів (груп) компенсуючого типу ).
 14. Організація логопедичної роботи в логопедичному пункті при закладах дошкільної та загальної середньої освіти (пп.2.1-2.11 Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом МОН України
  №135 від 13.05.1993).
 15. Організація індивідуального навчання в закладах загальної середньої освіти (пп.21.2.10 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН № 732).
 16. Форма та строки навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (Постанова КМУ від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»).
 17. Особливості організації освітнього процесу учнів з затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю (Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»).
 18. Державний стандарт освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Постанова КМУ від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»).
 19. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та інклюзивної освіти в цілому (Лист МОНУ від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»).
 20. Порядок  комплектування  інклюзивних  груп  у  закладах дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 06.02.2015 № 104/52).
 21. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти  (пп.1-2 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 22. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти (п.3 Порядку організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 23. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням (пп.4-5,7,8 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 24. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (п.6 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 25. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням (пп.9-11 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 26. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку (пп.12-13 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872  від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).

 

ІІ. Основи спеціальної педагогіки та корекційної роботи :

 

 1. Зміст корекційної освіти та його сутність.
 2. Логопедія, як наука її визначенння, предмет, завдання.
 3. Дисграфія. Класифікація дисграфії, види.
 4. Дати характеристику принципів та методів логопедії.
 5.  Дислексія. Класифікація дислексій (в пит 2.)
 6. Охарактеризувати мовну функціональну систему.
 7.  Логопедична робота з подолання фонетичних помилок. Фонетична сторона мовлення (етапи)
 8.  Будова центрального мовного апарату.
 9. Методика корекційної роботи при ЗНМ .
 10. Фунції центрального мовного апарату.
 11. Поняття про ЗНМ. Психолого-педагогічна характеристика дошкільників із ЗНМ.
 12. Будова периферичного мовного апарату.
 13. Організація корекційної роботи з подолання алалії.
 14.  Функції відділів периферичного апарату.
 15.  Корекційна робота при ринолалії в доопереаційний період.
 16. Дислалія. Визначення, причини виникнення. Класифікація дислалії.
 17. Корекційна робота при ринолалії в післяопераційний період.
 18. Види недоліків вимови звуків при дислалії. Прояв порушень звуковимови в мовленні дитини.
 19. Методика подолання заїкання в учнів молодших класів.
 20. Афазія. Класифікація афазій.
 21. Етапи корекційної роботи при дислалії. Артикуляція і постановка  с, ш, р.
 22. Алалія. Класифікація алалій. Види
 23.  Етапи корекційної роботи при дислалії. Артикуляція і постановка  з, ж, ц.
 24.  Види сигматизмів та парасигматизмів. Їх характеристика.
 25. Феномен фіксованості на ваді при заїканні. Методика пододання заїкання у дітей дошкільного віку.
 26. Ринолалія. Причини виникнення. Класифікація ринолалії.
 27. Описати вісім динамічних та п’ять статичних артикуляційних вправ.
 28.  Види та характеристика черепно-мозкових нервів.
 29. Корекційна робота при парезах чи паралічах гортані.
 30. Заїкання. Симптоматика та класифікація заїкання.
 31. Організація роботи в групах для дітей з ФРН.
 32. Порушення голосу. Класифікація порушень голосу.
 33. Корекційна робота з дітьми із дизартричними порушеннями.
 34. Дизартрія. Класифікація дизартрії.
 35. Логопедична робота з подолання оптико-просторових та графічних помилок.
 36. Види ВНГП при ринолалії. Їх характеристика.
 37. Логопедична робота з подолання лексико-граматичних помилок.
 38. Причини функціональних і органічних порушень голосу.
 39. Типи патологічних помилок при дисграфії.
 40. Методика подолання заїкання в підлітків та дорослих.

 

        ІІІ. Основи управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

 

 1. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання МОН  (п.1, п.54 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 2. Система  управління  діяльністю  ІРЦ:  основні  завдання  Інституту  спеціальної  педагогіки Національної академії педагогічних наук України (п.1, п.56 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 3. Завдання  Республіканського  (Автономної  Республіки  Крим),  обласного, Київського  та  Севастопольського  міського  ресурсного  центру  підтримки інклюзивної освіти в системі управління діяльністю ІРЦ (п.1, п.57 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 4. Завдання інклюзивно-ресурсного центру (п.8 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 5. Порядок організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (п.11-34 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 6. Організація та проведення повторної комплексної оцінки в інклюзивно-ресурсному центрі (пп.35-37 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 7. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині особливими освітніми потребами (пп.38-39 постанови Кабінету Міністр України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» ).
 8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру (пп.60-64 Положення про інклюзивноресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 9. Кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру (пп.41-53 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 10. Ведення ділової документації інклюзивно-ресурсного центру (п.59 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 11. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників (ст. 54 Закону України «Про освіту»).
 12. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»).
 13. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції»).
 14. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23 Закону України «Про запобігання корупції»).
 15.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27 Закону України «Про запобігання корупції»).
 16.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції»).
 17. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29 Закону України «Про запобігання корупції»).
 18. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень