A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору  директора  Шумської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради

Дата: 05.07.2019 08:04
Кількість переглядів: 24

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору  директора  Шумської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради

від 05 липня 2019 року

      Відповідно до cт.21, 21-1 – 21-5 Закону України «Про культуру»,  ст.24 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», та на підставі рішення сесії міської ради від 27.06.2019 року                                       № 2803, відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Шумської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради.

   Загальні вимоги до кандидата:  вища освіта відповідного спрямування, стаж роботи  у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітніми і професійними рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

  Згідно ст. 21-2 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка:

  - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

  - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  - є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі;

- згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

- автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік та місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту; 

- копія трудової книжки;

-копія військового квитка чи тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);

- два рекомендаційних листи довільної форми; 

- мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Документи подаються претендентом особисто або надсилаються рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) на поштову адресу Відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради (47100, Тернопільська область, Шумський район, м.Шумськ, вул. Українська, 59).

Прийом документів  триватиме протягом 30 календарних днів із дня опублікування оголошення в друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради.

Порядок проведення конкурсу. Конкурс проводиться у два етапи. Перше засідання конкурсної комісії проводиться в термін до 10 днів після закінчення строку приймання документів. На ньому відбувається розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника закладу культури, згідно кваліфікаційних вимог. Про результати роботи комісії буде повідомлено всіх кандидатів на посаду. Ті, хто пройшов перший етап конкурсу, повинні підготувати проекти програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років.

   Друге засідання конкурсної комісії, на якому відбувається співбесіда із кандидатами та заслуховування публічних презентацій проектів програми розвитку закладу культури на 1 і 5 років.

Телефон для довідок: (03558) 2-24-23, (03558) 2-13-79.

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти, культури,

молоді та спорту Шумської міської ради

від 01.07.2019 р. №224-од

 

 

Загальні умови  

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

Шумської  централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради

 

Найменування і місцезнаходження закладу культури

Шумська централізована система публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради

47100, Тернопільська область, Шумський район, місто Шумськ, вулиця Українська, буд. 32 в.

 

Найменування посади та умови оплати праці

Директора Шумської  централізованої системи публічно-шкільних бібліотек Шумської міської ради (далі за текстом – «Директор»).

Оплата здійснюється згідно тарифної сітки, встановленої відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року

№ 745 (зі змінами та доповненнями)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Директор призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття посади

Директором  може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, наказами Міністерства освіти України, рішеннями Шумської міської  ради, розпорядженнями голови Шумської міської ради, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради, Статутом.

 Директор підзвітний Власнику й уповноваженому ним органу управління з усіх питань Статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Шумської ЦСПШБ згідно з чинним законодавством України.

 Директор Шумської ЦСПШБ:

-   на підставі одноосібності та в поєднані з принципами самоуправління трудового колективу керує бібліотекою та господарською діяльністю Шумської ЦСПШБ, і є відповідальним за єдиний бібліотечний фонд ЦСПШБ;

-   розробляє і погоджує з відділом культури і освіти поточні і перспективні плани   економічного  і соціального розвитку централізованої системи публічно-шкільних бібліотек;

-   здійснює організаційне керівництво централізованою системою, забезпечує повне і своєчасне виконання планів і договірних зобов’язань, наймає і віддає в оренду техніку, обладнання і майно у межах встановлених законодавством;

-   несе  відповідальність за господарське ведення справ, дотримання планів фінансової, кошторисної договірної і трудової дисципліни;

-   призначає і звільняє працівників ЦСПШБ на підставі чинного законодавства та за попереднім погодженням із начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради;

-   забезпечує підготовку та своєчасне подання до відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради належної планово-звітної документації;

-   на підставі трудового кодексу керує бібліотечною та господарською діяльністю ЦСПШБ;

-   діє від імені ЦСПШБ, без доручення представляє її інтереси в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях;

-   затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

-   веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

-   накладає дисциплінарні стягнення на працівників ЦСПШБ;

- встановлює працівникам закладу конкретні розміри доплат, надбавок до них, надає працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення. Затверджує порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці;

-   зобов’язаний організувати проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників  закладу згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

-   створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

-   встановлює ступінь відповідальності працівників структурних підрозділів окремих ділянок діяльності ЦСПШБ;

-   розпоряджається коштами та майном ЦСПШБ відповідно до чинного законодавства України та Статуту; має право першого підпису на фінансових документах;

- очолює міську публічно-шкільну бібліотеку;

-   вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством України.

У межах своєї компетенції Директор видає накази, обов’язкові для виконання усіма працівниками ЦСПШБ  та здійснює контроль за їх виконанням.

Директор Шумської ЦСПШБ несе персональну відповідальність за:

  • збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі майна ЦСПШБ;
  • за фінансово-господарську, бібліотечну діяльність ЦСПШБ, порушення законодавства України, вчиненим особисто;
  • отримання відповідних умов передбачених чинним законодавством України щодо бібліотечної діяльності, охорони праці, пожежної безпеки.

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж                     30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заява про участь у конкурсі;

- згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

- автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік та місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

- копія документа, що посвідчує особу;

- копії документів про вищу освіту; 

- копія трудової книжки;

-копія військового квитка чи тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);

- два рекомендаційних листи довільної форми; 

- мотиваційний лист довільної форми.

Копії документів подаються при пред’явленні оригіналів. У разі, якщо кандидат на посаду керівника перебуває у трудових відносинах з іншим підприємством дозволяється подавати копію трудової книжки, завіреної кадровою службою за місцем роботи без пред’явлення оригіналу.

Разом із зазначеними документами особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Склад, порядок формування конкурсної комісії

 

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів (по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління).

Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради.

Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

  • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
  • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
  • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

 Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

  • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
  • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
  • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

 

Етапи проведення конкурсу

1) публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради. Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

3) розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

4) проведення співбесіди, під час якої конкурсна комісія заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

5) визначення результатів конкурсного відбору (шляхом голосування). Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

6) оприлюднення результатів конкурсу.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для отримання додаткової інформації

2-24-23, shm.otg.osvita@ukr.net

Дмитрук Любов Володимирівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради

 

 

                   

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень