A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ для проведення іспиту для кандидатів на зайняття посади вчителя-реабілітолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шумської міської ради

Дата: 03.10.2018 12:37
Кількість переглядів: 28

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення іспиту для кандидатів на зайняття
посади
вчителя-реабілітолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Шумської міської ради

 

І. Законодавство у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами :

 

 1. Питання рівності прав людей. Врахування інтересів та прав дитини, зокрема дитини-інваліда (Лист МОНУ від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»).
 2. Право на освіту в Україні (стаття 53 Конституції
  України, стаття 3 Закону України «Про освіту»).
 3. Основні принципи освіти в Україні (стаття 6 Закону України «Про
  освіту» ).
 4. Мова освіти в Україні (стаття 7 Закону України «Про освіту»).
  Форми здобуття освіти в Україні та їх сутність (стаття 9 Закону України «Про освіту).
 5. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (стаття 19 Закону України «Про освіту» ).
 6. Інклюзивне навчання в Україні (стаття 20 Закону України «Про освіту»).
 7. Заклад загальної середньої освіти (стаття 8 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 8. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої
  освіти (стаття 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 9. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти та їх сутність (стаття 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 10. Типи закладів дошкільної освіти (стаття 12 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 11. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти(групи) компенсуючого
  типу (п.5 спільного наказу МОН та МОЗ України № 240/165 від 27.03.2006
  «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів
  (груп) компенсуючого типу» ).
 12. Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (п.6 спільного наказу МОН та МОЗ України №240/165 від 27.03.2006 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп)
  компенсуючого типу» ).
 13. Зарахування дітей у заклади дошкільної освіти (групи) компенсуючого типу (пп.16-19 спільного наказу МОН та МОЗ України № 240/165 від 27.03.2006 «Про затвердження порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу ).
 14. Організація індивідуального навчання в закладах загальної середньої освіти (пп.21.2.10 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН № 732).
 15. Форма та строки навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти (Постанова КМУ від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»).
 16. Особливості організації освітнього процесу учнів з затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю (Лист МОНУ від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»).
 17. Державний стандарт освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Постанова КМУ від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»).
 18. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та інклюзивної освіти в цілому (Лист МОНУ від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»).
 19. Порядок  комплектування  інклюзивних  груп  у  закладах дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 06.02.2015 № 104/52).
 20. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти  (пп.1-2 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 21. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти (п.3 Порядку організації інклюзивного навчання узагальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 22. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням (пп.4-5,7,8 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних
  закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від
  15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 23. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (п.6 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 24. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням (пп.9-11 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872 від 15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).
 25. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку (пп.12-13 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 872  від
  15.08.2011 із змінами № 588 від 09.08.2017).

ІІ. Загальні основи фізичної реабілітації та лікувальної фізкультури.

1. Визначення поняття “реабілітація”. Завдання, мета і принципи реабілітації.

2. Фізична реабілітація. Мета та завдання фізичної реабілітації.

3. Розкрийте поняття лікувальної фізкультури.

4. Класифікація засобів і методів лікувальної фізкультури.

5. Характеристика заняття з лікувальної гімнастики.

6. Періоди застосування лікувальної фізичної культури

7. Лікувальний масаж. Основні і допоміжні прийоми лікувального масажу

8. Відмінні особливості лікувальної фізкультури

9. Показання та протипоказання до призначення лікувальної фізкультури

10. Лікувальна фізкультура при ДЦП 

11. Мета, завдання і засоби ЛФК для дітей з ослабленим зором

12. Застосування засобів лікувальної фізичної культури для різних вікових категорій дітей з аутизмом

13. Фізична реабілітація дітей при захворюваннях і травмах нервової системи

14. Фізична реабілітація дітей при захворюваннях і травмах опорно-рухового апарату.

15. Фізична реабілітація дітей при сколіозі

 

        ІІІ. Основи управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

 1. Система управління діяльністю ІРЦ: основні завдання МОН  (п.1, п.54 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 2. Система  управління  діяльністю  ІРЦ:  основні  завдання  Інституту  спеціальної  педагогіки Національної академії педагогічних наук України (п.1, п.56 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 3. Завдання  Республіканського  (Автономної  Республіки  Крим),  обласного, Київського  та  Севастопольського  міського  ресурсного  центру  підтримки інклюзивної освіти в системі управління діяльністю ІРЦ (п.1, п.57 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 4. Завдання інклюзивно-ресурсного центру (п.8 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 5. Порядок організації та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (п.11-34 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 6. Організація та проведення повторної комплексної оцінки в інклюзивно-ресурсному центрі (пп.35-37 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 7. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині особливими освітніми потребами (пп.38-39 постанови Кабінету Міністр України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» ).
 8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру (пп.60-64 Положення про інклюзивноресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 9. Кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру (пп.41-53 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 10. Ведення ділової документації інклюзивно-ресурсного центру (п.59 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545).
 11. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників (ст. 54 Закону України «Про освіту»).
 12. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»).
 13. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції»).
 14. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
   становища та одержання подарунків (статті 22, 23 Закону України «Про
  запобігання корупції»).
 15.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27 Закону України «Про запобігання корупції»).
 16.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції»).
 17. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29 Закону України «Про запобігання корупції»).
 18. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень