A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо оптимізації закладів загальної середньої освіти Шумської міської ради у 2025 році

Дата: 10.05.2024 11:06
Кількість переглядів: 29

   Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо оптимізації  закладів загальної середньої освіти Шумської міської ради у 2025 році

 

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Шумська міська рада.

 2. Мета: врахування думки жителів Шумської міської територіальної громади щодо:

- перейменування Биковецької гімназії Шумської міської ради  на  Биковецьку початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Боложівської гімназії Шумської міської ради у Боложівську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Бриківської гімназії Шумської міської ради  на  Бриківську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Коридишівської гімназії Шумської міської ради  на  Кордишівську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Літовищенської гімназії Шумської міської ради  на  Літовищенську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Людвищенської гімназії Шумської міської ради  на  Людвищенську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Обицької гімназії Шумської міської ради  на  Обицьку початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Тетильківської гімназії Шумської міської ради  на  Тетильківську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Угорської гімназії Шумської міської ради  на  Угорську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Шумбарської гімназії Шумської міської ради  на  Шумбарську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- призупинення діяльності Жолобківської початкової школи Шумської міської ради.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143): «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»                     (ст. 26): «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

 На території Шумської територіальної громади у 2023/2024 навчальному році функціонувало 24 заклади загальної освіти, у яких навчалося 2530 школярів. У 2024/2025 навчальному році згідно даних попередньої мережі кількість школярів зменшиться на 100 і більше осіб.

Головне у закладі освіти– це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі, є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів. Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту» в одному класі не може бути менше                            5 дітей. Окрім того, початкова школа має право забезпечувати навчання дітям (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі. Наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше 5 та не більше 12 осіб. В разі неможливості утворити клас через недостатню кількість учнів, школярі можуть продовжити навчання в закладі за іншої формою здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Найчастіше в такому випадку організовується  педагогічний патронаж. Але, відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2016 року  №8, наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» від 10.07.2019  № 955, педагогічний патронаж може бути організовано для осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту і проживають у селах і селищах (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас).

Основна проблема населених пунктів сільської місцевості Шумської  громади – низький рівень народжуваності. У зв’язку з мізерною кількістю учнів організація освітнього процесу у початковій школі здійснюватиметься у класах-комплектах, а у базовій - педагогічний патронаж.   

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, виносимо на громадське обговорення  питання:

- перейменування Биковецької гімназії Шумської міської ради  на  Биковецьку початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Боложівської гімназії Шумської міської ради у Боложівську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Бриківської гімназії Шумської міської ради  на  Бриківську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Коридишівської гімназії Шумської міської ради  на  Кордишівську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Літовищенської гімназії Шумської міської ради  на  Літовищенську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Людвищенської гімназії Шумської міської ради  на  Людвищенську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Обицької гімназії Шумської міської ради  на  Обицьку початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Тетильківської гімназії Шумської міської ради  на  Тетильківську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Угорської гімназії Шумської міської ради  на  Угорську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- перейменування Шумбарської гімназії Шумської міської ради  на  Шумбарську початкову школу Шумської міської ради та зміни типу закладу освіти шляхом пониження ступеню;

- призупинення діяльності Жолобківської початкової школи Шумської міської ради.

У разі прийняття вищевказаного рішення школярі будуть забезпечені безкоштовним підвезенням обраного закладу освіти в межах територіальної громади.

Запрошуємо жителів Шумської територіальної громади долучитися до громадського обговорення щодо перейменування та призупинення діяльності вищезазначених закладів освіти.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються в усній та письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 47101, вул. Українська, 59, м.Шумськ,  (управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради).  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладів освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Шумської територіальної громади у терміни з 28 травня 2024 по 22 травня 2025 року.

5. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо реорганізації  та перейменування закладів освіти з 1 вересня 2024 року – управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради.

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  47101, вул. Українська, 59, м.Шумськ (управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради), електронна адреса: shm.otg.osvita@ukr.net. 

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Ніколаєва Алла Володимирівна, начальник управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради. Контактна особа – Ковальчук Світлана Петрівна – начальник відділу освіти, молоді та спорту управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради, тел. 2-24-23.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради. 

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень